Hvad er Svendborg-PH ?

Svendborg PH er en underafdeling af Dansk Politihundeforening, som er stiftet i 1909.
Foreningen har ca. 50 lokalafdelinger fordelt over hele landet. Medlemsskaren består af ca. 2100 medlemmer. Heraf ca. 200 i sektion 1 ( tjenstehunde-fører ) og ca. 1700 i sektion 2 ( civile og polititjenstemænd med civile hunde ), og ca. 200 passive medlemmer.
Dansk Politihundeforening udgiver det landsdækkende blad Politihunden.

Foreningens Formål er:
Skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer.

Foretage kåringer af civile hunde. Denne kåring er at betragte som en brugshundeprøve i relation til avl.

Afholde konkurrencer, der bygger på praktisk hundearbejde.

Søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med ligende foreninger i ind og udland.

Hvem henvender Dansk Politihundeforening sig til ?

For at få sin hund kåret i Dansk Politihundeforening stilles følgende krav :

Hunden skal være stambogsført i Dansk Kennnel Klub og være en af fælgende racer :

Bouvier des flandres, Boxer,Briard,Dobermann, Groenendael, Hovaward, Hunde i Sennenhund-familien, Hunde af Retriver-familien, Hvid Hyrdehund,Lakenois/Laeken, Malinois/Mechelaer, Riesenschnauzer,Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Schæferhund og Tervuern.

Hunden skal være forsikret efter gældende regler ( udvidet hundeforsikring)
Hunden skal  være vaccineret.( inden for et år )

For at blive medlem af Dansk Politihundeforening skal der fremvises ren straffeattest.

Kårings og konkurrenceprogram.....
Der trænes med henblik på kåring i følgende øvelser :

1) Lineføring
2) Fri ved fod
3) Apportering
4) Spring ( 150 cm. )
5 Halsgivning
6) Afdækning
7) Sporsøg
8) Rundering ( eftersøgning )
9) Stop af stokbevæbnet person.
10) Stop af pistolbevæbnet person.

Efter kåringen konkurreres der i følgende klasser :

Unghundeklassen
Patruljeklassen
Kriminalklassen
Vinderklassen

Oprykning foregår via oprykningskonkurrencer fra klasse til klasse.
Der er udtagelsekonkurrence en gang årligt i patrulje, kriminal og vinderklassen med henblik på det årlige Danmarks-mesterskab.

Der afholdes 2 årlige oprykningskonkurrencer i Unghundeklassen,
Der afholdes 1 årlig oprykningskonkurrence i Patrulje- og Kriminalklassen

 

Lokal unghunde konkurence

Øvelser:                                                               Point:                 Appelpoint:

1. Lineføring:

Hunden skal førers på venstre side af føreren. Således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens venstre side under standsninger.

                                                                           0 – 4                    10 / 10

2. Fri ved fod:

Øvelsen udføreres uden line og i øvrigt som øvelse1.  

                                                                           0 - 4                    10 / 10

3.  Apportering:

Der anvendes en rund træpind. Længde ca. 20 cm. Tykkelse ca. 6 cm.

Apporten skal kastes mindst 10 m. ud fra føreren.               

                                                                           0 – 4                    10 / 10

4. Spring:

Hunden skal på kommando foretage et spring over 1 m. højt plankeværk og uden kommando derefter sætte sig på plads ved føreren venstre side. Der kan gives 2 forsøg. Andet forsøg koster 1,5 point.

                                                                           0 – 4                    10 / 10

5. Halsgivning:

Hunden skal på kommando afgive 8 – 10 glam.

Under øvelsen må der ikke foran hunden være personer inden for 100 m.

                                                                           0 – 4                    10 / 10

6. Afdækning:

Hunden afdækkes på førerens kommando i frit terræn. Føreren går i skjul for hunden i en afstand af ca. 25 m. Hunden skal herefter blive liggende i dækstilling i 1. min. Hunden kaldes ind af føreren der fobliver i skjul.  

                                                                           0 – 4                    10 / 10

7. Sporsøg:

Hunden skal opsøge sporet mellem 2 tydelige markeringer med en indbyrdes afstand af ca. 7 m. Og herefter følge sporet. På sporet skal hunden påvise eller apportere en tabt genstand. Sporet skal være uden skarpe knæk. Genstandens størrelse ca. 10x15 cm. Sporlængde ca. 125 m. Alder på spor ca. en halv time.

                                                                           0 – 10                  20 / 10

8. Fremadsendelse:

Hunden skal i starten være i line. Det kræves ikke at linen skal være slap. Men hunden skal være tilkoblet på normal vis som ved lineføring.

Under patrulje iagttages en figurant der samtidig bliver opmærksom på hundeføreren og søger i skjul. Hunden sendes efter ham. Hunden skal selvstændigt fundet af figurant, ved halsgivning og herunder bevogte figuranten. Øvelsen afsluttes i det hundefører kommer hen til figuranten.

                                                                          0 - 10                  20 - 10

9. Stop i bidepølse:

Hunden skal i starten være i line. Der kræves ikke at linen skal være slap. Men hunden skal være tilkoblet på normal vis som ved lineføring.

Under patrulje iagttages en figurant, der samtidig bliver opmærksom på hundeføreren og flygter bort i løb. Føreren skal anråbe figuranten, hvorefter hunden sendes til stop. Hunden skal fastholde sit bid til hundeføreren når op til figuranten, hvorefter øvelsen stoppes.

                                                                          0 – 10                 20 – 10

Maximum point: 66,0 point

Lokal unghundeprøve er bestået, når:

-          Hunden har opnået 48,0 point

-          Hunden ikke får 0 point i øvelse 2.

-          Hunden ikke får 0 point i øvelserne 1, 3, 4, 5, 6.

-          Hunden har opnået minimum 7 point ekskl. Appelpoint i øvelserne7,8 og 9.

 


Hvor træner vi ?

Vi træner i Skårupøre ved Svendborg kommunes rensningsanlæg. Der er skilte ved vejen. Så du er ikke i tvivl. Her har vi et dejligt areal ned mod stranden. Endvidere træner vi i skove og på marker i svendborgopland.
På modsatte side af Skårupørevej ved siden af Naturskolen ligger vores klubhus, som er sat i stand med medlemmernes hjælp.

Hvordan bliver du medlem ?

Hvis du syntes, at dette er noget for dig og din hund, kan du kontakte vores kasser Nete på mail : neteb_bolander@hotmail.com så hjælper hun dig videre..