Medlemsmøde 1/11 2016

Vi vil hermed gerne indkalde alle medlemmer til et medlemsmøde i SPH til en snak om den daglige gang i vores forening.

Som overskriften siger er mødet d. 1/11 2016 og vi mødes kl. 19.00 i vores klublokaler i skovmøllen.

Punkter der skal vendes, er op til dig som medlem. Vi laver en dagsorden for mødet, som kommer til at ligge her på siden, ud fra det I som medlemmer byder ind med.

Nu har vi fået tilbagemeldinger fra medlemmer og hermed en dagorden for aftenen:

Bestyrelsen har disse emner med til aftenen:

Arbejds dag på fredag: hvad skal laves, hvem kommer, og hvem gør hvad.

Jule afslutning. Hvem tilrettelægger den.

Kursus dag ( rundering)

Bjarne Jensen Har ønske om dette:

Jeg vil gerne have et spørgsmål med som angår aktiviteter, som jeg mener vi mangler en del af. 
 
Før hen havde vi konkurrence for ukårede  2 x om året,  klubmesterskab, nat løb og nogle gange var vi også med til venskabs konkurrence mod Nyborg, men det har vi ikke noget af mere??  
 
Jeg synes det er ærgerligt og jeg kunne godt tænke mig vi fik gang i lidt igen. 
Ved godt det ikke behøver være en fra bestyrelsen som afholder den,  men det kunne godt ønskes i i bestyrelsen begynder at se lidt i den retning og evt finder nogle som vil afholde den/dem.  Jeg vil gerne lave et natteløb i nær fremtid, gerne i år.!! 
 
Per Juul Jakobsen ønsker vi snakker om dette:

Vil gerne hører hvad folk på kåringsholdet har af syn og tanker og mål med deres hund.

Hvorfor det kan være at folk er så meget dem selv og kun kan finde ud af at modtage hjælp og ikke selv møde op til træning og give en hånd. Både med og uden hund.

Mangler nogle konkurrencer så som natløb og en kombination at kåret og ukåret hund.

Og om hvad der muligvis kan gøres for at få flere til at blive medlem i vores klub. Hvad der kan gøres bedre.

Som bestyrelsen fremlægger deres punkter til aftenen ser vi gerne at medlemmer også giver ders indlæg til det emne de ønsker behandlet..

Vel mødt bestyrelsen. :-)

 
 

 

Juleafslutning 2016

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for godt sanværd med hundefolk den 18/12 i skovmøllen. Her er alle medlemmer indbydt til en fælles afslutning inden det bliver juletid. Traditionen tro er det med æbleskriver og måske en småkage i anlening af højtiden. Alt sammen vil du kunne se mere om her på siden når vi har sat det hele i rammer, så vi kan ønske hinanden en god jul.

Medlemsmøde om PH-arbejde

Kære alle.

Vi i bestyrelsen, har holdt et møde og blevet enige om, at alle i foreningen har brug for lidt almen viden om konkurrencer og hvordan man når der til.

Så vi indkalder alle til et møde den 5. september 2013 kl. 18:30.

Villy Skaarup (områdes kåringsmand) kommer og fortæller om konkurrencer , hvordan man skal agere i de forskellige øvelser i konkurrenceprogramment.

Også vil han komme lidt ind på hvordan man bliver klar til en kåring, altså hvad Politihunde foreningen lægger stor vægt på i træningen.

Træner, figuranter, indlæringsfiguranter og dommer har mødepligt til dette møde. Også håber vi, i bestyrelsen, at så mange af medlemmerne også kommer til dette møde.

Vi vil meget gerne vide hvor mange der kommer til dette her møde, så smid en SMS til Didde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen