Område 4

Generalforsamling 2019 områdemøde

Generalforsamlin/områdemøde 2019-26-02

Område 4 / fynsamslutningen

 

 

Tid :  Tirsdag d 26 februar kl. 19.30

Sted  Odense politihundeforening , vibelundvej 63 – 5200 Odense V.

Dagsorden.

1:  Valg af dirigent.

2:  Valg af stemmetæller.

3:  Områdeleder/formand aflægger beretning.

4 :  Kasseren fremlægger revideret regnskab.

5:  Indkommende forslag.

6:  Valg af bestyrelse og revisorer.

      Områdererepræsentant for 2 år Helge Bachmann Modtager genvalg

      Kasser for 1 år  Leif Hansen  Modtager ikke genvalg

      Suppleant for områderepræsentant for 1år Annemarie Eriksen Modtager genvalg

      Revisor for 1 år  Henning Jensen Modtager Genvalg 

      Revisor for 1 år  Jørn Christensen ? 

      Revisorsuppleant for 1 år   Villy Skaarup  Modtager genvalg

7:   Eventuelt.

 

 Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen/Områdemødet skal fremsendes skriftligt til Områdelederen/Formanden senest 3 uger før Generalforsamlingen/Områdemødet

                   

                                                   flp@avn.dk