Kåringshold

Holdet er for hunde med DKK-stamtavle, der har bestået vores hvalpe el. lydigheds prøve. Og hvor hundeføreren vil arbejde hen mod vores konkurrence program.

Kåringsholdet afsluttes med en lokal-unghundeprøve. Hvor efter man fortsætter på konkurrenceholdet. Prøven vil blive afholdt løbende. Når hund og fører er klar til det.