Nyt Nyt

 

 

Kære medlem!

Svendborg politihundeforening, fremsender hermed indkaldelse til generalforsamling.

Så kan vi endelig få lov til at afholde vores generalforsamling.

Vel mødt.


GENERALFORSAMLINGEN d. 27-05-2021 kl. 19:00
Stedet for afholdelse af generalforsamlingen, er over ved skovmøllen i naturskolens lokaler.
Modsatte side end træningspladsen.


Indkommende forslag skal sendes til formanden, senest 3 uger før, på:

didderiber@get2net.dk


For at vi ikke køber alt for meget kage, kan man give en sms, hvis man kan komme.
Nete: 23845466


På foreningens vegne

Nete Bolander, kasserer

 

Kalender

Se kalender med alle aktiviteter i for PH Svendborg

Læs mere

Om os

Hvem er Svendborg PH og hvad er foreningens formål?

Læs mere

Vedtægter

Dansk Politihundeforening - Svendborg afdeling

Læs mere